Controle

De apotheker beoordeelt elk verzoek tot levering, voert medicatiebewaking uit en belt u bij onduidelijkheden of vermoeden van oneigenlijk gebruik van deze service.
Tandartsen is niet toegestaan gebruik te maken van deze service.